Bývalí členovia Rady

Ivan Kamenec

2016 – 2019, 2012

historik špecializujúci sa na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí

Ján Klučka

2016 – 2019

bývalý sudca Ústavného súdu SR a exčlen Súdnej rady SR, 5 rokov pôsobil ako sudca Európskeho súdneho dvoru, v súčasnosti učí na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Zuzana Števulová

2016 – 2019

právnička, predsedníčka Ligy za ľudské práva, držiteľka prestížneho medzinárodného ocenenia Woman of Courage

Fedor Blaščák

2016

filozof a aktivista

Emília Vášáryová

2015 – 2016*

herečka

Monika Smolová

2014 – 2016*

programová riaditeľka Nadácie Pontis

Egon Gál

2013 – 2016*

filozof

Michal Kaščák

2013 – 2016*

zakladateľ a riaditeľ festivalu Pohoda

Marián Leško

2013 – 2016*

novinár, komentátor a publicista

Martin M. Šimečka

2013 – 2016*

novinár, publicista a spisovateľ

Ján Orlovský

2013

vedúci kancelárie predstavenstva a hovorca spoločnosti ZSE Energia, a.s.

* Rada Bielej vrany sa rozhodla 13. júna 2016 odstúpiť v súvislosti s prípadom bielej vrany Alana Suchánka.

Do roku 2013 vyberala laureátov ocenenia Biela vrana porota.