Ocenenie

Čo je Biela vrana

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Od roku 2008 ju udeľujú Aliancia Fair-play a VIA IURIS.

Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu. Často je to naopak – čelia vyhrážkam, trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia. Snažíme sa ich preto nájsť a na slávnostnom večere im verejne poďakovať. Veríme, že práve potlesk, podpora a medializácia ich príbehov im dodá silu a energiu. Navyše môže pomôcť pritiahnuť pozornosť k dôležitým témam a povzbudiť ďalšie biele vrany.

Komu sa udeľuje

Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Kto sú biele vrany

Medzi doterajšími 29 laureátmi sú napr. občania Pezinka, ktorí už viac ako 10 rokov bojujú proti nechcenej skládke odpadu; Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov; Ivan Cehelský, ktorý napriek opakovaným útokom chránil prírodu a niekto mu podpálil drevenicu; alebo bloger Ján Benčík, ktorý systematicky monitoruje a rozkrýva extrémistov napriek vyhrážkam a hroziacemu nebezpečenstvu.

Od roku 2012 udeľujeme aj Bielu vranu za dlhodobý prínos. Ocenenie postupne získali košický disident Marcel Strýko (in memoriam), ochranárka stromov Katarína Šimončičová, vydavateľ samizdatov Oleg Pastier, reportér Andrej Bán a kňaz Anton Srholec.

Prečítajte si príbehy všetkých ocenených.

Kto vyberá biele vrany

Nominácie vyberáme po porade so širokým okruhom verejne činných osôb a mimovládnych organizácií. Laureátov ocenenia vyberá Rada Bielej vrany po predchádzajúcej širšej diskusii s ľuďmi z našich organizácií.

Nominácie nezverejňujeme – ocenenie totiž nemá byť súťažou, ale poďakovaním.

Okrem výberu laureátov a organizácie slávnostného večera sa snažíme sledovať, ako sa príbehy bielych vrán vyvíjajú, pomáhať im a okolo ocenenia vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú.