Rada Bielej vrany

Marek Adamov

riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina – Zárečie, jeden z iniciátorov rekonštrukcie Novej synagógy

Tomáš Němeček

novinár a právnik

Daniel Pastirčák

kazateľ Cirkvi Bratskej, básnik, esejista a výtvarník

Táňa Pauhofová

herečka

Marta Šimečková

publicistka, prekladateľka, zakladateľka Amnesty International Slovensko a spoluorganizátorka Stredoeurópskeho fóra

Súčasťou Rady Bielej Vrany sú aj zástupca Tichej vody a zástupca VIA IURIS.

Eva Kováčechová

advokátka; spolupracovníčka občianskeho združenia VIA IURIS, ktoré v Rade zastupuje

Zuzana Wienk

bývalá novinárka; zakladateľka Aliancie Fair-play; občianska aktivistka; riaditeľka združenia Bystriny, ktoré v Rade zastupuje

Bývalí členovia Rady