Rada Bielej vrany

 • Ivan Kamenec

  historik špecializujúci sa na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí
 • Ján Klučka

  bývalý sudca Ústavného súdu SR a exčlen Súdnej rady SR, 5 rokov pôsobil ako sudca Európskeho súdneho dvoru, v súčasnosti učí na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Tomáš Němeček

  novinár a právnik
 • Táňa Pauhofová

  herečka
 • Daniel Pastirčák

  kazateľ Cirkvi Bratskej, básnik, esejista a výtvarník
 • Zuzana Števulová

  právnička, predsedníčka Ligy za ľudské práva, držiteľka prestížneho medzinárodného ocenenia Woman of Courage
 • Súčasťou Rady Bielej Vrany sú aj zástupca Tichej vody a zástupca VIA IURIS.

Bývalí členovia Rady