Od roku 2014 vyberá laureátov ocenenia už iba Rada Bielej Vrany.

Porota 2013

 • Fedor Blaščák

  Filozof, kurátor a aktivista, ktorý sa aktuálne venuje premene opustenej Novej synagógy v Žiline
 • Daniel Fischer

  Akademický maliar a výtvarník, vedúci Katedry maľby a iných médií na VŠVÚ
 • Eugen Gindl

  Novinár, aktivista a scenárista, ktorý aktuálne pripravuje divadelnú hru Karpatský thriller o korupcii a klientelizme na Slovensku
 • Erik Láštic

  Politológ a vedúci Katedry politológie na FF UK
 • Zuzana Melicherčíková

  Biela Vrana 2010, bývalá študijná referentka na Právnickej fakulte UK, ktorá upozornila na podozrivé prijímanie študentov
 • Simona Rudavská

  Biela Vrana 2012, pracovníčka Ministerstva práce, ktorá upozornila na korupciu a ako agentka spolupracovala s políciou na jej odhalení
 • Ján Štrasser

  Básnik, esejista a textár, ktorý vymyslel názov Biela Vrana

Porota 2012

 • Ivan Cehelský

  Biela Vrana 2011, ochranca prírody, ktorého aktivity nezastavili ani opakované útoky na neho a jeho majetok.
 • Pavel Holländer

  Podpredseda českého Ústavného súdu.
 • Tomáš Janovic

  Spisovateľ, textár a autor vynikajúcich aforizmov, ktorý tvrdí, že aj humorom sa dá osláviť odvaha.
 • Ivan Kamenec

  Historik špecializujúci sa na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí.
 • Jozef Lupták

  Violončelista, zakladateľ festivalu komornej hudby Konvergencie.
 • Martin M. Šimečka

  Porotca Bielej Vrany 2010 a 2011, publicista, spisovateľ, ako šéfredaktor pôsobil v Domine fóre, SME, aj v českom Respekte.
 • Hedviga Malinová Žáková

  Žena s obrovskou občianskou a ľudskou statočnosťou, ktorá už päť rokov bojuje so svojvôľou štátnej moci.

Porota 2011

 • Marek Božík

  Biela Vrana 2010, kníhkupec, člen občianskeho združenia Park v meste a neúnavný bojovník za Park v Bardejove.
 • Pavel Holländer

  Podpredseda českého Ústavného súdu.
 • Ivan Kamenec

  Pracovník Historického ústavu SAV, vysokoškolský učiteľ a historik špecializujúci sa na slovenské dejiny v rokoch 1918-1945.
 • Juraj Kušnierik

  Novinár .týždňa, redaktor rozhlasovej relácie Slová_FM, vášnivý čitateľ a milovník Islandu.
 • Ján Mičovský

  Biela Vrana 2010, lesník, autor knihy Nežná zelená, člen petičného výboru Ľudia pre lesy; človek, ktorý odhalil rozsiahle plytvanie v štátnom podniku Lesy SR.
 • Daniel Pastirčák

  Porotca Bielej Vrany 2010, básnik, esejista, výtvarník a kazateľ Cirkvi Bratskej.
 • Martin Milan Šimečka

  Porotca Bielej Vrany 2010, publicista, spisovateľ, ako šéfredaktor pôsobil v Domine fóre, SME, aj v českom Respekte.

Porota 2010

 • Juraj Babjak

  sudca, biela vrana 2009
 • Egon Gál

  filozof
 • Jozef Hašto

  lekár, biela vrana 2009
 • Marián Jasík

  biela vrana 2009
 • Daniel Pastirčák

  kazateľ
 • Milan Martin Šimečka

  novinár, spisovateľ
 • Emília Vášáryová

  herečka

Porota 2009

 • Ján Krstiteľ Balázs

  kňaz františkánskeho rádu
 • Tina Čorná

  novinárka
 • Egon Gál

  filozof
 • Alexandra Krsková

  profesorka práva
 • Gustáv Matijek

  psychológ
 • Alexander Mojš

  sudca, biela vrana 2008
 • Jaroslav Pavlovič

  biela vrana 2008

Porota 2008

 • Ján Krstiteľ Balázs

  kňaz františkánskeho rádu
 • Tina Čorná

  novinárka
 • Egon Gál

  filozof
 • Peter Škodný

  riaditeľ slovenskej pobočky Accenture
 • Marko Škop

  režisér dokumentárnych filmov