Biele vrany 2010 odovzdané!

Tento rok si originálne sošky od Fera Guldana odniesli traja úžasní ľudia: Marek Božík, ktorý bojuje za to, aby mesto dodržalo svoj záväzok vybudovať v Bardejove mestský park; Zuzana Melicherčíková, ktorá ako bývalá študijná referentka na Právnickej fakulte UK poukázala na podozrivé prijatie skupiny známej ako daňoví poradcovia na štúdium a napokon Ján Mičovský, ktorý odhalil rozsiahle plytvanie v štátnom podniku Lesy SR. Podrobné príbehy Bielych Vrán nájdete tu.