Diskusie s bielymi vranami 2010 17.11. na Koncerte pre všímavých

V prípade, že chcete fotografie použiť na komerčné účely (vrátane uverejnenia v médiách),
kontaktujte nás na info@bielavrana.sk.