Sošky pre biele vrany 2009 od sochára Fera Guldana

V prípade, že chcete fotografie použiť na komerčné účely (vrátane uverejnenia v médiách),
kontaktujte nás na info@bielavrana.sk.