Rozhovor s Bielymi Vranami o tom aký bol ich uplynulý rok

Marek Božík

Zuzana Melicherčíková

Ján Mičovský