Rok bielej vrany

Rozhovor s Bielymi Vranami o tom aký bol ich uplynulý rok

Roman Kvasnica

Jozef Hašto

Marián Jasík

Darina Kuchtová

Juraj Babjak