Portrét Olega Pastiera

Scenár a réžia: Róbert Šveda