Diskusia s bielymi vranami 2013 v KC Dunaj

Diskusia s Bielymi Vranami 2013 Vladimírom Crmomanom, Otom Žarnay, Marianou Vavrovou a Katarínou Šimončičovou.

Celá diskusia

Vladimír Crmoman a Oto Žarnay

Mariana Vavrová

Katarína Šimončičová