Čítanie Bielej vrany

Niekoľko známych milovníkov kníh čítalo v kaviarni Artforum úryvky z kníh, ktoré im príbehom, autorom alebo postavou pripomínajú biele vrany.

Ján Štrasser

Vlado Michal

Samo Trnka

Lucia Piussi

Tomáš Janovic