Zmeny v ocenení Biela vrana

Po jedenástich rokoch preberá udeľovanie ocenenia Biela vrana občianske združenie Tichá voda. Aliancia Fair-play a VIA IURIS sa naďalej hlásia k oceneniu ako jeho zakladatelia.

Od roku 2008 až po súčasnosť, organizácie Aliancia Fair-play a VIA IURIS udeľovali vzácnym ľuďom okolo nás Bielu vranu ako poďakovanie za spoločensky prínosné odvážne občianske činy.

Chceme viac pre biele vrany

Obe organizácie ocenenie nielen udeľovali, ale v mnohých prípadoch sa snažili bielym vranám prakticky pomôcť, či už vo forme poradenstva alebo právnej pomoci. Po jedenástich rokoch sa obe organizácie zhodli, že pre ďalší rozvoj ocenenia bude najprínosnejšie, ak ho prevezme samostatná organizácia. „Biela vrana vznikla ako jedinečný projekt a stala sa váženou spoločenskou inštitúciou. Spolupracovať na ocenení bolo pre mňa profesionálnou radosťou. S kolegami z VIA IURIS sme presvedčení, že tento krok Bielej vrane umožní byť ešte silnejšou a naplno zúročiť jej široký spoločenský dosah,“ zhodnotil Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Potreba poskytnúť pomoc, čo najširšej skupine aktívnych občanov, posilniť kapacitné štruktúry a cielene sa zamerať iba na ocenenie a ďalšiu spoluprácu s bielymi vranami, vyústila do vytvorenia nového občianskeho združenia.

„Za 11 rokov pri ocenení sme pochopili, že odvážni ľudia potrebujú podporu nielen dodatočne, ale najmä vtedy, keď riskujú. Chceme urobiť čo najviac preto, aby sa odvaha stávala v našej spoločnosti normou, nie výnimkou, či luxusom,“ povedala Zuzana Wienk, občianske združenie Tichá voda.

Silnejšia Biela vrana

Počínajúc aktuálnym ročníkom udeľovania ocenenia preberá správu a organizáciu Bielej vrany občianske združenie Tichá voda na čele so Zuzanou Wienk. Aliancia Fair-play a VIA IURIS sa naďalej hlásia k oceneniu ako jeho zakladatelia a budú mať právo nominovať svojich zástupcov do Rady Bielej vrany.

„Opúšťame dennodenný chod ocenenia, ale budeme naďalej tu, keď nás bude treba. Bolo mi veľkou cťou, spoznať všetky odvážne Biele vrany. Ďakujem laureátom – ľuďom s neuveriteľnou odvahou, ktorí boli, sú aj budú i našou inšpiráciou a hnacím motorom na ceste za spravodlivosťou,“ uzatvára Milan Šagát.

„Pôvodným úmyslom bolo poďakovať ľuďom riskujúcim či strádajúcim kvôli obrane verejného záujmu. Za jedenásť rokov sa však podarilo vytvoriť spoločenstvo bielych vrán, ktoré svojimi príbehmi inšpiruje a povzbudzuje mnohých ku každodennej odvahe presadzovať hodnoty slušnosti a poctivosti vo verejnom a osobnom živote. Teší ma, že sa v rámci občianskeho združenia Tichá voda podarilo vytvoriť tím a kapacity pre ďalší systematický rozvoj tohto projektu. Ľudia bojujúci za verejné dobro si maximálnu a systematickú podporu zaslúžia,“ povedal riaditeľ Aliancie Fair-play Peter Kunder.