Otvorený list Igorovi Matovičovi

Obraciame sa na Vás ako organizátori ocenenia Biela Vrana v reakcii na Vaše rozhodnutie osloviť veľký počet laureátov ocenenia s ponukou kandidatúry na Vašej kandidátnej listine.

Vážime si slobodu jednotlivca a jeho právo rozhodovať o svojom pracovnom i súkromnom živote. Plne preto rešpektujeme individuálne rozhodnutia laureátov ocenenia Biela Vrana vstúpiť do politiky či kandidovať v parlamentných voľbách.

Zároveň však vnímame potrebu verejne vyhlásiť, že Vaše oslovenie laureátov ocenenia nie je našou iniciatívou a nebolo s nami akokoľvek komunikované či koordinované. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že základnými hodnotami ocenenia sú čistota aktivít, jeho absolútne nestranícky a občiansky charakter.

Ocenenie Biela Vrana čerpá legitimitu aj z dôvery verejnosti v tento jeho charakter bez postranných, či politických cieľov. Obe naše organizácie sa s nadšením podieľajú na tomto ojedinelom podujatí, ktoré umožňuje oceniť statočných občanov angažujúcich sa za verejné dobro aj napriek často krutým dôsledkom.

Uvedomujeme si, že sa ocenenie nedá oddeliť od jednotlivých laureátov, i to, že niektorí z nich sa stali verejne známejší práve v spojení s ním. Rozumieme, že ich charakteristika - aj cez ocenenie Biela Vrana - bude predmetom predvolebného verejného diskurzu. Tomu samozrejme nechceme a v slobodnej spoločnosti ani nemôžeme brániť.

Chceme Vás však požiadať, aby ste nespájali toto občianske ocenenie s politickými ambíciami na získanie volebnej podpory. Spojenie ocenenia s konkrétnou politickou iniciatívou poškodí ocenenie i jeho základné atribúty, aj keby bolo robené bez účelových, či zlých úmyslov.

Dúfame, že pochopíte, aké dôležité je v tejto spoločnosti zachovať nezištné občianske iniciatívy a ich nestrannosť. Práve to totiž môže prispieť k viere občanov, že hodnoty ako nezištnosť, odvaha, nestrannosť a občianska angažovanosť sú v tejto krajine uskutočniteľné.

S pozdravom

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play

Martin Štoffa, VIA IURIS