Biela vrana Lapinová dostala výpoveď neprávom

Výpoveď, ktorú dostala bývalá kontrolórka Ľubica Lapinová od Národného lesníckeho centra, je neplatná. Dnes o tom rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici. V plnom rozsahu tak potvrdil rozsudok okresného súdu.

Ako jeden z hlavných dôvodov nezákonnosti uviedol krajský súd nesúhlas odborov s výpoveďou pani Lapinovej. Ak odbory nedajú súhlas na výpoveď a zamestnávateľ nesplní podmienky na prelomenie tohto nesúhlasu, zo zákona je výpoveď neplatná. „Rozhodnutie súdu nás veľmi teší. Navyše predseda senátu krajského súdu rozsudok pri jeho vyhlásení podrobne, zrozumiteľne a precízne odôvodnil, čím ešte viac prispel k jeho presvedčivosti,“ uvádza advokátka Eva Kováčechová z VIA IURIS, ktorá Lapinovú v prípade zastupovala. „Ďalším krokom bude zabezpečiť vyplatenie ušlej mzdy pre pani Lapinovú od Národného lesníckeho centra.“

„Teším sa. Je za mnou dlhá tŕnistá cesta, ale oplatí sa bojovať za správnu vec,“ uvádza samotná Ľubica Lapinová, ktorá pracovala ako kontrolórka v Národnom lesníckom centre vyše 30 rokov. V januári 2012 dostala Lapinová od zamestnávateľa výpoveď pre nadbytočnosť, hoci na pozícii kontrolórky pracovala ako jediná a Národné lesnícke centrum ako štátna príspevková organizácia je povinné zabezpečiť výkon vnútornej kontroly. Lapinová trvala na tom, že jej výpoveď je neoprávnená a nezákonná, čo dnes potvrdil krajský súd.

Výpovedi predchádzala kontrola verejnej zákazy v hodnote viac ako pol milióna eur. Lapinová pri kontrole zistila porušenie zákona súvisiace s výberom úspešného uchádzača. Počas kontroly však došlo k výmene vedenia a novým riaditeľom sa stal predseda výberovej komisie. Kontrolné zistenia Lapinovej boli bagatelizované, členovia výberovej komisie boli napokon potrestaní len formálne, predseda komisie vôbec.

Právnu pomoc pre pani Lapinovú finančne podporila Nadácia Zastavme korupciu.