Ďakujeme
Pre Bielu vranu ste vybehali 4669,46 €.
Spolu Foto: František Halás – Halky
Fotogaléria