pokračovať na bielavrana.sk

Magdaléna Kovačovičová

sa ako zdravotná sestra a členka správnej rady nemocnice v Piešťanoch postavila spolu s doktorom Alanom Suchánkom proti nákupu predraženého CT prístroja.
pokračovať na bielavrana.sk

Alan Suchánek

sa ako chirurg a člen správnej rady nemocnice v Piešťanoch postavil spolu so zdravotnou sestrou Magdalénou Kovačovičovou proti nákupu predraženého CT prístroja.
pokračovať na bielavrana.sk

Andrej Bán

je známy fotograf a reportér, ktorý nielen poskytuje svedectvo o problémoch, ale pokúša sa ľuďom v humanitárnych krízach aj aktívne pomáhať. V ostatnom čase sa venuje najmä téme utečencov.
pokračovať na bielavrana.sk

Anton Srholec

je zakladateľom resocializačného centra, ktoré dlhodobo pomáha bezdomovcom; dlhoročný predseda Konfederácie politických väzňov a všeobecne akceptovaná morálna a spoločenská autorita.